บริจาค

QR-CODE

QR CODE ระบบ e-donation ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์บริจาคเงิน สามารถสแกน QR-Code โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร