โครงการ

โครงการโลกทัศน์ออนไลน์

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มอบคอมพิวเตอร์ พร้องอุปกรณ์ เพื่อให้เด็ก ๆ ค้นคว้าหาความรู้ โดยปี 2555 บริจาค จำนวน 20 เครื่อง และ ในปี 2556 บริจาค จำนวน 20 เครื่อง ซึ่งตอนนี้บ้านตะวันใหม่มีห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็ก ๆ ได้ใช้งาน 2 ห้อง