โครงการ

โครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้

บ้านตะวันใหม่ (มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน) เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเพื่อให้รับการศึกษาสูงสุด และเพื่อสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.เภา สารสิน ผู้ก่อตั้งบ้านตะวันใหม่ บ้านตะวันใหม่ยังได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งในการเปิดห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าไปค้นคว้า อ่านหนังสือ หาความรู้ โดย ได้รับความเมตตา จากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มอบห้องหนังสือทั่วไป หนังสือความรู้ต่างๆ หลักสูตรการศึกษา และยังได้รับความเมตตาจาก มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบห้องนิทานเสริมปัญญา เป็นหนังสือสำหรับเด็กๆ เป็นห้องนั่งอ่านสบายๆ