ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

 เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่