รับบริจาค

QR-CODE

QR CODE ระบบ e-donation ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์บริจาคเงินสามารถสแกน OR-Code โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร